Všechna řešení nosíme v sobě.
K nalezení vhodných a vyhovujících řešení pro sebe sama Vás budu ráda provázet.

Služby psychoterapie

Psychoterapie obecně je lidské setkání, při kterém si člověk může postupně, v chráněném prostředí ujasnit povahu svých vztahů s ostatními lidmi, způsob komunikace s druhými, více poznat sám sebe, vyrovnat se s různými zážitky, a tím se osvobodit od tíživého. Psychoterapeut vše s klientem sdílí, nehodnotí, ale snaží se vytvořit atmosféru, ve které je možné o všem volně, svobodně hovořit.

V současné době, kdy fungují pouze pevně stanovená pravidla našich životů, chybí lidem pocit jistoty a bezpečí. Lidé několik dlouhých měsíců ztrácí možnost události předvídat, aktivně se podílet na svých životech, věnovat se svým koníčkům, setkávat se s přáteli a příbuznými v seniorském věku.

Tato doba je pro převážnou většinu lidí velmi těžká a náročná, ale jsem zde pro Vás a věřím, že vždy nalezneme řešení Vaší situace. Níže se můžete podrobněji seznámit s oblastmi, kterým se především věnuji.

Individuální terapie - PSYCHOTERAPIE Eva Ambrosová

Individuální terapie

Co můžeme společně řešit:

 • tíživá životní situace
 • osobní a partnerské problémy
 • pracovní problémy
 • stavy úzkosti, strachu
 • deprese
 • pocity samoty
 • nedostatečné sebevědomí a další
Kontaktujte mě

Párová terapie

Co můžeme společně řešit:

 • partnerské problémy
 • manželské krize
 • odcizení ve vztahu
 • absence komunikace
 • nevěra
 • násilí ve vztazích
 • párová terapie pro homosexuály
Kontaktujte mě
Párová terapie - PSYCHOTERAPIE Eva Ambrosová
Rodinná terapie - PSYCHOTERAPIE Eva Ambrosová

Rodinné poradenství

Co můžeme společně řešit:

 • rodinné problémy, poradenství rodinám v konfliktu
 • podpora rodičovské komunikace a spolupráce
 • rozvod
 • dítě v rozvodu
 • podpora rodičovství po rozpadu vztahu
Kontaktujte mě

O mně

Jsem terapeutka v oblasti péče o duševní zdraví. Ráda se setkávám s lidmi, doprovázím je na jejich cestě k poznání jejich vlastní svobody a možností. Společně hledáme řešení v jejich obtížných životních situacích.

Při své práci absolutně zohledňuji člověka jako jedinečnou bytost žijící ve svém vlastním životním příběhu. Ke každému člověku přistupuji individuálně a s respektem k jeho obtížím, preferuji podporující přístup.

Respektuji Etický kodex České asociace pro psychoterapii, které jsem řádným členem a dodržuji princip mlčenlivosti a důvěry, včetně všech nařízení o ochraně osobních údajů.

Vystudovala jsem Andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského a poté Pražskou Psychoterapeutickou fakultu.

Jsem frekventantkou pětiletého Daseinsanalytického výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii, akreditovaném pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. V současnosti v rozsahu 500 hodin práce a dále se v této oblasti intenzivně vzdělávám. Pracuji pod odbornou supervizí zkušeného daseinsanalytika.

Magisterské studium Sociální práce a sociální politika se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Celý svůj pracovní život jsem se věnovala práci v oblasti pomáhajících profesí ve zdravotnictví, sociální sféře a školství.

Několik let jsem pracovala v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy, kde jsem se zabývala  zdravotně – sociální problematikou lidí v širokém spektru duševních onemocnění.

Absolvovala jsem dvouměsíční stáž na klinice Neocentrum, kde jsem působila jako terapeut závislostní léčby.

Tři roky jsem pracovala v Charitě ČR jako vedoucí pracovník pro poskytování sociální a zdravotní pomoci pro oblast Praha – východ.

Externě spolupracuji s různými organizacemi jako lektorka kurzů týkajících se péče o duševní zdraví.

Během několika let jsem prošla řadou certifikovaných seminářů:

 • Daseinsanalýza v poradenské a terapeutické praxi I.- III.
 • Daseinsanalytický výklad snů
 • Transakční analýza
 • Psychoterapie a šamanismus
 • Krizová intervence a práce s traumatem
 • Základy koučinku

Ceník

Standardní sazba:

800 Kč / hod.

V době epidemie nabízím své služby za zvýhodněnou sazbu:

600 Kč / hod.

 • Platí pro osobní setkání, i pro on-line terapii.

Získejte příspěvek až 7000 Kč od VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna umožnila v rámci projektu Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory svým pojištěncům čerpat příspěvek na podporu psychosociální péče.

Se žádostí se můžete obrátit na email VZP opatrujse@vzp.cz, kde Vám vystaví poukaz, který opravňuje k čerpání příspěvku.

Do projektu jsem zapojena, proto si u mne můžete domluvit termín návštěvy.

Příspěvek na psychosociální podporu je stanoven v rozsahu 10 terapií, v celkové hodnotě 7000 Kč.

Všechny podrobnosti o projektu naleznete na stránkách VZP.

Získejte příspěvek až 2500 Kč od ČPZP

Spolupracuji také s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, která poskytuje na základě projektu Duševní zdraví v rámci terapeutického poradenství 5 terapií v hodnotě 500 Kč.

Všechny podrobnosti o projektu naleznete na stránkách ČPZP.

K oběma projektům mne v případě potřeby neváhejte kontaktovat s jakýmikoli dotazy.

Kontakt

Mgr. Eva Ambrosová

Mgr. Eva Ambrosová

Tel.: +420 605 786 466

Email: ambrosova@volny.cz

Osobní setkání jsou možná v Českém Brodě, Kouřimi a Nymburku.

Poskytuji také on-line terapii.